تمامی حقوق این وب سایت متعلق به اقامت در آلمان است.